Obnova a zateplovanie budov
Prečo zatepľovať? Napriek nízkemu priemernému veku obytných budov je potrebné vykonať obnovu a modernizáciu celého bytového fondu. Celý bytový fond postavený klasickou technológiou 50 až 90 rokov má problém s vysokou spotrebou energií na vykurovanie prípadne s hygienickými nedostatkami prejavujúcimi sa vznikom plesní. Tento stav je dôsledkom nedostatočnej kvality realizácie a zanedbanej údržby.
aké sú Hlavné nedostatky nezateplených budov?

Defekty pri napojení panelových dielcov, odhalené špáry, praskliny
Zábery termovíznej kamery hovoria sami za seba. Podobné skáry spôsobujú prechladenie muriva častokrát do veľkej hĺbky. Do muriva vniká okrem chladného vzduchu vlhkosť, plesne, machy a hmyz. Defekty tohoto typu môžu mať vážne hygienické dôsledky.

Ich náprava opätovným pretmelením je len krátkodobá, tmely strácajú pružnosť vplyvom mrazu a slnečného žiarenia, prípadne sú vytrhané vandalmi.
Nedostatky povrchovej úpravy, odhalené kovové konštrukcie
Olúpaná, alebo inak poškodená povrchová úprava prestáva plniť svoju funkciu ochrany muriva pred poveternostnými vplyvmi, následkom čoho sa eróziou narušuje samotné murivo. Často dochádza k odhaleniu kovových výstužných prvkov a ich rýchlej korózii.

Následky týchto nedostatkov môžu byť vážne. Takto narušené murivo nemá požadovanú pevnosť, odolnosť a nosnosť. Urýchlená náprava je nutná.
Nevyhovujúce tepelno-izolačné vlastnosti
Rastúce ceny energií potrebných na vykúrenie priestoru robia zo zateplenia nutnosť. V klimatizovaných priestoroch je navyše zabezpečená úspora energie po celý rok. Zvýšená protihluková ochrana je len ďalším bonusom, ktorý zateplenie prináša.
Nevyhovujúci vzhľad
Kombinácia systémových porúch a iných trendov výstavby v minulosti výzoru stavieb nijako neprospievajú. Pri zateplení v kombinácii s rekonštrukciou konštrukcií balkónov a markíz sa dá tento nedostatok veľmi účinne odstrániť.
Čím budú ceny energií vyššie a tepelné rozdiely v rámci ročných období extrémnejšie,
tým je návratnosť financií potrebných na zateplenie kratšia.
Už v súčasnosti sa pohybuje v rozmedzí 5-8 rokov podľa typu stavby.


Správne riešenie rekonštrukcie

Rekonštrukcia musí byť komplexná, inak sa nedosiahne požadovaný výsledok.
Teplo totiž neuniká len cez zvislé steny, ale aj cez strechu, pivnice, sokel a pod.... Netreba preto podceniť prípravné práce pre zateplením (hydroizolácia, drenáž...), rekonštrukciu a zateplenie strechy, výmenu starých okenných konštrukcií, prípadnerekonštrukciu schodiskovej steny.
Zateplenie by malo byť zhotovené systémovým materiálom.
Čo to presne znamená? Každý výrobca materiálov na zateplenie vyrába celý systém, ktorého jednotlivé komponenty na seba svojimi vlastnosťami naväzujú. V prípade, že sa pri zateplení používajú materiály od rôznych výrobcov, môžu nastať problémy s priľnavosťou jednotlivých vrstiev, údržnosťou systému a samozrejme odolnosťou voči poveternostným vplyvom.

Dobrý príklad je kombinácia lepidla (stierkového tmelu vo výstužnej vrstve), penetračného náteru a dekoratívnej omietky. V prípade, že tieto produkty neboli navrhnuté tak, aby navzájom tvorili funkčný celok, môže reálne dôjsť k olupovaniu povrchovej úpravy už po pár rokoch (spravidla hneď po skončení záručnej doby).
Pracovníci by mali byť pravidelne preškoľovaní v metodike zhotovenia zateplenia.
Každým rokom ide vývoj dopredu a stavebníctvo nie je výnimkou. Meniace sa zloženie materálov častokrát vyžaduje prispôsobenie pracovných postupov. Správnym zaškolením zamestnancov sa predíde podobným bludom ako staré známe lepenie izolantu "na buchtičky" aby fasáda dýchala. Vyškoelný zamestnanec vie, že týmto postupom vzniká komínový efekt ktorý eliminuje veľkú časť tepelno-izolačného účinku zateplenia. Podobných príkladov je veľmi veľa. Nesprávne pracovné postupy sú vždy založené na fámach a poverách. Treba mať na pamäti, že to čo platilo včera, nemusí platiť dnes. To čo platilo pre staré materiály, neplatí pre nové. Len dovzdelávanie môže poskytnúť pracovníkovi potrebné know-how na vytvorenie zateplenia s dobrými vlastnosťami a dlhou životnosťou.
Účinnosť a trvanlivosť zateplenia je tiež ovplyvnená kvalitou projektového návrhu spracovaného na základe diagnostiky skutočného stavu budovy. Pred zateplením je teda potrebné dôkladne preskúmať stav budovy.
Nesmierne dôležitá je napríklad odtrhová skúška, pri ktorej sa špecializovaným prístrojom zmeria údržnosť rôznych typov hmoždín v danom murive. Každá firma, ktorá to so zatepľovaním myslí vážne by takýto servis mala zákazníkovi poskytnúť.
Firma ABC trade spol. s r.o. je vlastníkom licencie
zatepľovacieho systému STOMIX THERMalfa a THERMbeta.


Je to kompletný systém, ktorý sa skladá z jednotlivých častí a sú to:
  • penetrácia
  • lepiaci tmel S2
  • polystyrén
  • sieťka
  • lepiaci tmel S1
  • penetrácia ( farebná penetrácia) HC-4
  • vrchná stierka ALFADEKOR, BETADEKOR


K zatepľovaciemu systému je dostupná kompletná paleta doplnkov.
Súbory

pdf
Referencie 2016
referencie-2016.pdf (4.96MB)
Služby
pdf
Schematický nákres zateplenia
zateplenie_schema.pdf (804.74KB)
Obnova
a zateplovanie
budov
pdf
Zateplenie - informačný prospekt
letak_eticssk.pdf (334.78KB)
Obnova
a zateplovanie
budov
pdf
Referencie 2012
referencie_web_2012.pdf (1.06MB)
Stavebná činnosť
ZÍSKAJTE EŠTE
VIAC INFORMÁCIÍ
Kontaktujte nás
ABC trade spol. s r.o.
Mostná 71 (Školská 19)
972 51 Handlová
Telefonický kontakt
+421 905 792 833
Kontaktný e-mail
levandovsky@abctrade.sk
 
Odber noviniek
Prihláste sa k odberu našich noviniek!
©2022 www.abctrade.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.
navrhol, nakreslil, naprogramoval a rozhýbal webdizajn.glirp.sk